LOONapp

Of open hier onze demo administratie Or open our demo administration
Onthoud mijn wachtwoord Remember my password
Wachtwoord vergeten Forgot password
AdministratieAdministration van relatiefrom contact geselecteerd.selected.

Selecteer de relatie waaraan u wilt werken

Selecteer een administratie

    Pagina: /    

LOONapp

Pagina: /

LOONapp

Vul uw e-mailadres en relatienummer in en u ontvangt per e-mail instructies hoe u een nieuw wachtwoord aanmaakt.

Enter your e-mail address and contact number and you will receive instructions by e-mail on how to create a new password.

Relatienummer: Contactnumber:
E-mail:

LOONapp

Wijzig Pincode

Change Pincode

Huidige pincode: Current pincode:
Pincode: Pincode:
Herhaal pincode: Repeat pincode:

Wijzig wachtwoord

U kunt uw wachtwoord wijzigen om beveiligingsredenen of het wachtwoord resetten als u het bent vergeten.

Change Password

You can change your password for security reasons or reset the password if you have forgotten it.

Nieuw wachtwoord: New password:

Password Strength:

Password Sterkte:

  •   1. At least 8 Characters
  •   2. At least 1 capital letter
  •  3. At least 1 Special character
  •  4. At least 1 Numeric number
  •   1. Minimaal 8 Karakters
  •   2. Minimaal 1 Hoofdletter(s)
  •  3. Minimaal 1 Speciaal teken(s)
  •  4. Minimaal 1 Numeriek getal
Controle nieuw wachtwoord: Check new password:
Voer de juiste pincode in. Please input the correct pincode.
*
*
*
*
*
*

Over de CASHapp

Met de CASHapp kunt u belangrijke gegevens van al uw CASHWeb-administraties benaderen, wat handig kan zijn als u onderweg bent. Zo heeft u altijd en overal realtime inzicht in de belangrijkste cijfers van al uw administraties. Ook heeft u altijd alle relatiegegevens voor handen en kunt u ter plekke notities toevoegen, uren registreren, fiatteren, factureren en direct boeken door foto's van boekstukken te maken.

Met de CASHapp kunt u voor al uw administraties, op elk moment:

Aanvullende mogelijkheden:

De CASHapp is een gratis onderdeel van de Cash Webservices; gratis volautomatische koppelingen met externen, zoals: ABN Amro, Rabobank, ING, Belastingdienst, webwinkel, online kassa, scanboeken, incasso, etc.